Pravidla

Přijetí hráče: 

 • Přijetí nového hráče záleží pouze na CL a v jeho nepřítomnosti rozhoduje ZCL.
 • Zkušební doba je minimálně 5 zápasů s CL nebo ZCL nebo s jiným stálým členem klanu. Za tuto dobu může být hráč vyloučen jakýmkoliv členem.

Obecná pravidla :

 • Každý člen je povinen mít před svojí přezdívkou klantag *C*.
 • Členové *C* klanu nesmí být zároveň členové jiného Vietcong klanu. V opačném případě, přestává být členem *C* klanu.
 • V *C* klanu je zakázáno používat jakékoliv cheaty, teamkilly a jiné techniky (kempení a chození za mapu), které neodpovídají stanovám FAIR PLAY.
 • V opačném případě mu hrozí podmíněné vyloučení z klanu nebo přímé vyloučení z klanu při opakovaném porušování.
 • Hráči by se měli zúčastnit tréningů a zápasů, které budou předem smluveny.
 • Hráč se při zápasu nesnaží o individuální výkon a spolupracuje s ostatními.
 • Při zápase je zakázáno jakýmkoliv způsobem urážet soupeře.
 • Zápasy a tréninky jsou pro klan moc důležité, proto je třeba se jich zúčastňovat! Být před zápasem zhruba15 minut připraven a být na ICQ nebo Skype On-line! Neúčast bez vážného vysvětlení se nerespektuje!
 • Od našeho člena se vyžaduje slušné chování. Neplatí možná při zvláštních situacích.
 • Hráči musí (a měli by samozřejmě chtít) zůstat do konce zápasu, pokud se ovšem nevyskytne vážný technický problém.
 • Pro hráče KZP klanu je důležitý klan..... „ne maminka říká.... „Františku“ prosím těěě, Hned to vypni... musíš jít spát....“ tohle nechceme slyšet!!!

  

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.